Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/eml_02062009.html
Nieuwsbrief van 2 juni 2009.
Vanaf vandaag kun je inschrijven op onze cursussen 2009-2010[1] Leervoorsprong: van detectie tot aanpak. Aanbevolen voor iedere zorgcoördinator, leerkracht, CLB medewerker of directeur die op een gefundeerde wijze wil werken aan de uitbouw van een beleid rond leervoorsprong in de basisschool

Dank aan allen die hun volksvertegenwoordiger(s) aanschreven. Op onze enquête[2] ontvingen we van zes politieke partijen antwoorden[3]. De meeste zijn hoopgevend, sommige ontnuchterend. Omdat onderwijs 40% uitmaakt van de Vlaamse overheidsuitgaven, laten wij alvast ons stemgedrag hier mede door beïnvloeden.
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ cursus.html cursussen 2009-2010
2eduratio.be/ polenquete.html enquête
3eduratio.be/ polantwoord.htmlantwoorden

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)