Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/15percent.html
The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity.
Dorothy Parker (1893 - 1967)

Vijftien percent boekt nauwelijks leerwinst op een jaar

Elk jaar op 1 september kan men met absolute zekerheid voorspellen: zowat vijftien percent van de kinderen in onze Vlaamse basisscholen zullen het komende jaar op school geen enkele leerwinst boeken op het vlak van rekenen en/of taal. De reden is dat zij op 1 september reeds redelijk beheersen, wat ze verondersteld worden tegen 30 juni van het volgende jaar te 'leren'.

Dit zonder meer onthutsende feit kan nagenoeg elke Vlaamse school heel eenvoudig vaststellen. Het volstaat om aan het begin van het schooljaar de genormeerde testen van het leerlingvolgsysteem (LVS) van een jaar hoger af te nemen (op de manier, beschreven in ons stappenplan[1]). Elke zichzelf respecterende school hanteert zo'n LVS immers om de vorderingen van de leerlingen op te volgen (bv. om bij achterstand een kind te kunnen 'bijwerken'). Welnu, de scholen die dit doortesten effectief deden, stelden vast dat zowat 15% van de leerlingen nog steeds 'voldoende' scoorden (d.i. minstens een C-score behaalden) op testen, bedoeld voor kinderen die een jaar verder zittten in hun schoolloopbaan.

Hoewel het stellen van deze diagnose zeer eenvoudig[2] is, zien we vandaag dat slechts een handvol Vlaamse scholen hun leerlingen systematisch 'doortoetsen'. Enerzijds zijn er lestijden nodig voor het doortoetsen zelf. Anderzijds zijn er ook lestijden en differentiatiemateriaal nodig om aan deze leerlingen een zinvol alternatief programma aan te bieden, zoniet heeft het doortoetsen geen zin. Want versnellen alleen is niet de oplossing, deze leerlingen hebben, versneld of niet, behoefte aan uitbreiding en verdieping. Nochtans staan onze Vlaamse scholen te popelen om ook onze bekwaamste leerlingen de kans te bieden om op school zinvol bezig te zijn en een studiehouding aan te kweken, getuige de reacties op onze handtekeningenactie[3]. Al minstens 37 jaar palavert ons Vlaams Parlement[4] over deze kwestie en steeds weer hanteren de ministers van onderwijs en sommige politieke partijen dezelfde 'excuses'.

In de ons omliggende landen (bv. Nederland[5], Frankrijk[6] en Duitsland[7]) en in Wallonië[8] is de overheid al verschillende jaren aan het werk om ook deze leerlingen te geven waarop elk kind recht heeft: een "doorlopend leerproces" (zoals aangegeven in het Decreet Basisonderwijs[9], Artikel 8). In Vlaanderen blijft het vooral bij lippendienst. Wij hebben een reeks zeer concrete mogelijke maatregelen[10] van overheidswege en een mogelijk financieringsmechanisme opgesomd. Nu is het wachten op een politieke partij, die de moed heeft om dit thema op de politieke agenda te plaatsen en concrete maatregelen te nemen.

In een interview met Het Nieuwsblad[11] op 5 mei 2006 zegt minister Vandenbroucke
"Alle mensen worden met veel nieuwsgierigheid geboren, maar dat gaat jammer genoeg dikwijls verloren in het onderwijs. Laten we proberen het enthousiasme en de leergierigheid zoveel mogelijk te behouden."
Die vijftien percent kinderen, die zitten letterlijk te wachten tot iemand ook hen de kans gunt, om op een zinvolle manier hun tijd op school door te brengen. Een deel van hen zal zijn "nieuwsgierigheid verliezen". Nochtans hebben ook zij, net als alle andere kinderen in de klas, recht op leerstof die hen toelaat om een doorgaande leerlijn te doorlopen.
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1eduratio.be/ stappenplan.htmlstappenplan
2eduratio.be/ stappenplan.htmldiagnose zeer eenvoudig
3eduratio.be/ reacties2006.htmlreacties op onze handtekeningenactie
4eduratio.be/ palaver.html37 jaar palavert ons Vlaams Parlement
5www.infohoogbegaafd.nlNederland
6media.education.gouv.fr/ file/ 34/ 9/ 349.pdf Frankrijk
7www.bmbf.de/ de/ 762.phpDuitsland
8www.enseignement.be/ index.php?page=25001Wallonië
9www.ond.vlaanderen.be/ edulex/ database/ document/ document.asp?docid=12254Decreet Basisonderwijs
10eduratio.be/ overheid.htmlzeer concrete mogelijke maatregelen
11www.nieuwsblad.be/ Article/ Detail.aspx?ArticleID=GSURQVCDinterview met Het Nieuwsblad

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)