Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Verdelen van het differentiatiemateriaal over de klassen

Het is een hele klus om het materiaal voor binnenklasdifferentiatie te verdelen over de verschillende klassen. Hiervoor kun je gerust wat hulp vragen aan enkele ouders van hoogbegaafde kinderen in je school! In de eerste plaats maak je meerdere kopieën van alle opdrachtbladen, één kopie per leerling die met het materiaal aan de slag gaat. Daarna ga je als volgt te werk:
 • Per onderdeel van het materiaal (bv. Somplex, Plustaak Rekenen of Plustaak Taal) is er een ringmap met hemdjes. Je gebruikt best dezelfde kleur voor hetzelfde onderdeel doorheen de leerjaren.
 • Per leerling is er een kleppenmap, waarin de afgewerkte opgaven zullen bijgehouden worden
 • Het eerste hemdje bevat kopieën van een overzichtsblad. We maakten voorbeelden van de overzichtsbladen van Plustaak (Excel, 100KB) en Somplex (Excel, 450KB).
 • De volgende hemdjes bevatten telkens al de kopieën van een bepaald opdrachtblad.
 • In een aparte map zitten al de oplossingsbladen voor al de opdrachten van al de onderdelen, elk blad in een apart hemdje (hier is het niet nodig om met kopieën te werken, het komt uiterst zelden voor dat twee leerlingen toevallig met dezelfde opdracht klaar zijn).

Gebruik van het differentiatiemateriaal

 • Tijdens de 'differentiatiemomenten' geeft de leerkracht aan wie met wat aan de slag moet. De leerling kijkt dan op het overzichtsblad om te weten bij welke opdracht hij/zij is aanbeland en neemt dan een exemplaar van dat opdrachtenblad uit de corresponderende opdrachtenmap. De datum vult de leerling in op het overzichtsblad. Indien de leerling zin heeft om het blad mee te nemen naar huis, dan duidt hij/zij dit aan m.b.v. een streepje in de kolom "Mee".
 • Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig werken met deze taken, het moet hen duidelijk gemaakt worden dat dit moeilijk materiaal is (en dat het normaal is dat je fouten maakt), maar als ze er werkelijk niet aan uitraken kunnen ze natuurlijk de hulp van de juf of de meester inroepen. De allereerste keer dat de leerlingen met het materiaal werken zal er natuurlijk wat meer uitleg nodig zijn. De zelfde 'vorm' van taken komt echter terug, niet alleen binnen een jaar maar ook over de jaren heen. Na het eerste jaar is er enkel nog wat uitleg nodig in de lagere leerjaren, de anderen kennen het materiaal al van het vorige jaar.
 • Na het afwerken van de opdracht komt de verbetering. Met behulp van de antwoordbladen (die in een aparte map zitten) kunnen de kinderen een groot deel van de taken zelf nakijken.
 • Alhoewel de kinderen geheel zelfstandig aan de opdrachten werken, is het aan te raden dat de leerkracht de vorderingen goed opvolgt (en nu en dan eens nakijkt of de verbeteringen wel 'serieus' gebeuren). Dit zal voor de kinderen een extra stimulans zijn om zich in te spannen deze opdrachten met betrekkelijk hoge moeilijkheidsgraad goed te maken.
 • Wat betreft quotering: dat ligt aan de smaak van de leerkracht, het minimum is een vermelding op het rapport over de mate waarop de leerling zich inzet. De leerling mag het materiaal immers niet beginnen te zien als een 'zoethoudertje', waar nauwelijks aandacht aan geschonken wordt. wordt. Daarom kan het misschien nuttig zijn dat leerkrachten, in samenspraak met de ouders, soms een taak mee naar huis geven om af te werken, indien men opmerkt dat een leerling met opzet trager gaat werken om een extrataak te ontlopen.

Groepswerk

Wanneer je wat meer vertrouwd raakt met het materiaal en zeker wanneer er een groepje kinderen in een klas mee aan de slag gaat, kun je trachten om de leerlingen in groepsverband te laten overleggen, discussiëren of ideeën uit te wisselen. Dan kun je bv. de kinderen samen aan een taak laten werken of de antwoorden met elkaar laten vergelijken. Dit biedt aanknopingspunten om het werk met de kinderen te bespreken, wat het leereffect zeker ten goede zal komen. In zo'n gezamenlijke bespreking kun je verder op het gemaakte werk ingaan. Voorbeelden voor "Taal" zijn:
 • Laat de kinderen vertellen hoe ze een opdracht aangepakt hebben.
 • Zijn er nog andere antwoorden mogelijk?
 • Laat verschillende antwoorden met elkaar vergelijken. Welke is de beste? Waarom?
 • Ga verder in op de inhoud van de leesteksten. Stimuleer de kinderen meer te lezen over de onderwerpen waar ze klaarblijkelijk in geïnteresseerd zijn.
 • Bespreek de door de kinderen geschreven teksten. Kijk samen hoe de tekst nog verbeterd kan worden. Een leuke tekst kan vervolgens worden verbeterd en gepubliceerd, bv. in een schoolkrant of op een website.

Tot besluit

Dit materiaal is geen extra materiaal, naast de gewone leerstof en/of herhaling. Het is alternatief materiaal dat ter vervanging van het 'gewone' materiaal gegeven wordt. De leerlingen mogen het niet als supplement beschouwen: het is niet omdat ze het 'gewone' materiaal snel en goed afgewerkt hebben, dat ze er nog een 'extraatje' bovenop krijgen!

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website