Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Geachte heer Minister Vandenbroucke,
Geachte volksvertegenwoordiger,

Op donderdag 24 februari 2005 worden twee vragen m.b.t. hoogbegaafdheid behandeld in de Commissie Onderwijs. Meer bepaald "Vragen om uitleg" nr. 401 van Mevr. Kathleen Helsen en nr. 458 van Mevr. An Michiels.

De vragen van Mevr. Helsen en Mevr. Michiels vinden wij erg pertinent en we kijken dan ook uit naar de reactie van de heer Minister.

Op 7 december 2004 schreven wij reeds het kabinet Onderwijs aan met een aantal opmerkingen op de "Discussienota Onderwijs". O.a op basis van deze opmerkingen en van gesprekken die wij hadden met verschillende leden van de Commissie Onderwijs zijn uiteindelijk de twee "Vragen om uitleg" tot stand gekomen.

Voor onze brief met opmerkingen van 7 december kregen wij prompt de steun van meer dan 200 directies en vele anderen, waaronder trouwens ook een aantal volksvertegenwoordigers, waarvoor onze dank! Het was hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen in Vlaanderen vinden dat er dringend werk moet gemaakt worden van een beleid rond begaafdheid. De volledige lijst met ondertekenaars staat op www.eduratio.be/ondertekenaars.html.

Als achtergrond hebben wij bijgevoegd document opgesteld, dat heel praktisch een overzicht geeft van de situatie, een aantal concrete voorstellen op een rijtje zet en een eerste poging doet om te schatten welk budget daarmee gemoeid zou zijn. Dit bevat ook een voorstel voor alternatieve financiering van het Vlaamse begaafdenbeleid.
De opgegeven cijfers zijn slechts eerste schattingen, de grootteorde is zeker correct. De belangrijkste bedoeling van het document is om een concreet mechanisme voor te stellen en een eerste idee te geven over het benodigde budget.

In de tweede bijlage vindt u een korte uitleg over wie wij zijn, waarom wij onze groep "EduRatio" genoemd hebben en wat ons doel is.

Met vriendelijke groeten,
Vanwege EduRatio

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website